Locatie
Nijkerk
Opdrachtgever
Heijmans Huizen
Programma
21 grondgebonden woningen
Team
Hugo Liedenbaum, Sven Volkers, Renu00e9 Merison, Pim Rutgers
Status
In verkoop

De Beektuinen wordt een gezonde en duurzame leefomgeving in Nijkerk met een landelijke sfeer en een dorps architectuurbeeld. In ons ontwerp hebben wij daarom extra aandacht besteed aan de situering, de kap, de toepassing van natuurlijke en duurzame materialen en de uitstraling van de erfscheidingen. Er ontstaat zo een divers beeld die het dorpse karakter versterkt. In deze kleinschalige buurt, die opgaat in het groen, hebben wij in opdracht van Heijmans een ontwerp gemaakt voor 21 duurzame woningen.

De Beektuinen

De Beektuinen is de meest landelijke buurt die aansluit op de bestaande omgeving van de Holkerweg. Deze buurt heeft een kleinschalig karakter en de relatie met het landschap is groot. Het plangebied moet een unieke afronding worden van de stad. Het doel was om een onderscheidend, duurzaam, gezins- en kindvriendelijk plan te ontwikkelen. Een wijk waarin de relatie tussen het stedelijk gebied en het landschap wordt versterkt, een wijk met een eigen identiteit waar men nét dat beetje meer ruimte krijgt en waar men woont in een groene, rustige omgeving.

Dorpse sfeer

Een ontspannen en informele stedenbouw ontstaat doordat de voorgevel van de woningen niet allemaal in dezelfde rooilijn staan. Woningen zijn zodanig op hun kavels gepositioneerd, dat naast de bekende bescheiden voortuinen ook incidenteel diepe groene voortuinen ontstaan. Verder wilden wij door middel van verspringen in het straatprofiel verder bijdragen aan de dorpse intimiteit zonder daarbij het doorzicht naar de beektuin weg te nemen. In ons ontwerp hebben wij daarom voorgesteld om de strakke randen die in het stedenbouwkundig plan verdeeld staan om te vormen naar een meer vrije vorm. Zo wordt de ontsluitingsweg in het cluster van een aantal kleine knikken voorzien.

“Het nieuwe silhouet van deze buurt wordt gevormd door een collage van verschillende dakvormen met verschillende goot- en noklijnen en dakrichtingen.”

De verscheidenheid van bouwvolumes, zoals we die in dorpen tegenkomen, zie je in ons ontwerp terug in de wisselende kappen en koppen. Het nieuwe silhouet van De Beektuinen wordt gevormd door een collage van verschillende dakvormen met verschillende goot- en noklijnen en dakrichtingen. Het dak is hiermee een symboliek voor een dorps en landelijk karakter.  Door middel van verspringen in het dakvlak en uitbouwen wordt de goot nog verder verlaagd. Deze verscheidenheid versterkt het dorpse karakter van ons ontwerp nog verder. Er ontstaat zo een divers beeld, geen grootschalige projectmatige ontwikkeling, maar woningen die specifiek op de doelgroep zijn ontworpen.

Gezonde en duurzame leefomgeving in De Beektuinen - Situatietekening

Gezonde en duurzame leefomgeving in De Beektuinen
Alle getoonde impressies zijn gemaakt door Theo van Leur

Wonen in de natuur

Met onze ingrepen willen wij de kwaliteit van leven verbeteren en tegelijkertijd op een verantwoorde manier met de natuur omgaan. Door natuurinclusief te ontwerpen kan ervoor gezorgd worden dat de leefomgeving zich gezond kan ontwikkelen. Zo hebben wij bij het ontwerp voor De Beektuinen ervoor gekozen ruime overstekken te ontwerpen om ideale omstandigheden voor de huiszwaluw te creëren. Daarnaast zijn de erfscheidingen standaard voorzien van beukenhagen, waardoor de egel zich vrij kan verplaatsen en de mus extra beschuttingsmogelijkheden heeft. Voor de erfafscheidingen met het landschap is gekozen voor schanskorven zodat insecten er kunnen verblijven.

Tot slot hebben wij voorgesteld om niet in de voorgestelde donker bruin/rood metselwerk te bouwen, maar juist te kiezen voor lichte zandkleuren. Door lichtgekleurde materialen voor de gevels te gebruiken, stijgt de albedowaarde. Dit betekent dat de lichte stenen veel minder warmte vasthouden. De oppervlaktetemperatuur kan hierdoor op warme dagen afnemen met 4,6 graden celsius.

“Voor De Beektuinen zijn de natuurinclusieve maatregelen al vroeg in het ontwerpproces geïntegreerd om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een gezond en prettig leefklimaat.”