Ons bureau

“Wij maken de wereld graag een beetje mooier.” Dat is feitelijk het thema waar het volgens ons om draait: het maken van mooie, duurzame gebouwen die een bijdrage leveren aan het geluk van mensen. Onze projecten ontwerpen wij niet voor onszelf, maar juist voor de mensen die er gaan wonen of werken. Wij zijn ons ervan bewust dat de ontwerpen die wij maken een directe impact hebben op de leefomgeving en daarmee ook op het welbevinden van mensen. Voor ons is ontwerpen het zoeken naar een optimale en prettige woonomgeving waarin iedereen zich thuis kan voelen. Daarom zijn wij tijdens het ontwerpproces steeds op zoek naar de juiste balans tussen schoonheid, efficiëntie en duurzaamheid. Wij stoppen niet voordat wij die puzzel opgelost hebben.

Samen creëren

We worden gedreven door betrokkenheid en streven naar een optimaal resultaat. Die betrokkenheid zie je terug in het totale proces: het liefst begeleiden we onze plannen vanaf idee tot en met de oplevering. Maar samenwerking is hierin het toverwoord. Met ons team van 22 architecten en bouwkundig ontwerpers werken wij intensief samen aan inspirerende projecten. We leveren elke afzonderlijke opdracht af met een eigen karakter, passend bij de plek, opdrachtgever en gebruikers. Met als resultaat: een zichtbare en voelbare verbetering van de leefomgeving.

Daarom stellen wij ons op als echte teamspeler. Dat betekent: samenwerken met opdrachtgevers, toekomstige gebruikers en overige belanghebbenden om samen op zoek te gaan naar de ideale synergie. Maar ook samenwerken binnen ons eigen team om de kennis en creativiteit om te zetten tot een zo optimaal mogelijk ontwerp te komen. Onze ervaring is namelijk dat uit goede samenwerking altijd de mooiste plannen ontstaan.

“Wij ontwerpen onze projecten niet voor onszelf, maar juist voor de mensen die er gaan wonen of werken.”

De gebruiker centraal

Elk nieuw ontwerpproces is een nieuwe zoektocht naar het maken van mooie en duurzame gebouwen die een bijdrage leveren aan het geluk van mensen. Een plek waarin iedereen zicht thuis voelt. Een goed ontworpen gebouw en/of leefomgeving neemt de dynamiek van het leven in zich op. In ons werk zoeken wij daarom steeds naar een mix tussen enerzijds het bevorderen van de natuurlijke interactie tussen de mensen en anderzijds te voorzien in rust en privacy. Deze mix tussen uitbundig leef-plezier en verstilling en rust dragen uiteindelijk bij aan het zich thuis voelen op een plek en het ervaren van een gevoel van geborgenheid.

Duurzame architectuur

Duurzaamheid, aanpasbaarheid en flexibiliteit zijn begrippen die door ons als vanzelfsprekend meegenomen worden in het ontwerpproces. Goede gebouwen en omgevingen zijn in onze ogen toekomstbestendig en is essentieel voor een duurzame ontwikkeling. Zaken als energiezuinigheid, het toepassen van duurzame bouwmaterialen en opvang van regenwater, maar ook zachtere aspecten als Healing Environment voor de bewoners en een prettige, comfortabele werkomgeving voor het personeel nemen wij mee in het ontwerpproces.

Dit heeft ertoe geleid dat wij met ons ontwerp voor woonzorgcentrum ‘Hoogstede’ in Arnhem het meest duurzame zorggebouw van Nederland hebben gerealiseerd welke gecertificeerd is met het BREEAM-duurzaamheidscertificaat *** Very Good.

duurzaamheid door goede belevingskwaliteit Hoogstede

Virtual Reality

Een van de belangrijkste uitdagingen waar wij als architecten mee te maken hebben gedurende het ontwerpproces, is om te beoordelen hoe goed een voorgesteld ontwerp voldoet aan de behoeften van de beoogde gebruikers. Het behoort doorgaans niet tot de mogelijkheden om  een gebouw neer te zetten puur om te toetsen of de vooronderstellingen van het ontwerp ervan kloppen of niet. Om de berperkingen van de huidige benaderingen aan te pakken zijn wij samen met de VRZone van de TU Delft, STIPO (bekend van o.a. de publicatie ‘City at Eye Level) en BFAS een samenwerking aangegaan.

IDEA for Better Cities

“Voor ons is ontwerpen in virtual reality meer dan het visualiseren van ons ontwerp.”

Als multidisciplinair team onderzoeken wij hoe menselijk gedrag in een virtuele omgeving gebruikt kan worden bij het evalueren en verbeteren van verschillende ontwerpvoorstellen. Voor deze analyse hebben wij samen de virtual reality tool IDEA (Immersive Data Exploration and Analysis) ontwikkeld. Hiermee zijn wij in staat om het potentieel van verschillende ontwerpparameters te onderzoeken en wat de impact van deze veranderende aspecten heeft op het gedrag van mensen.

Met deze tool zijn wij in staat in virtuele omgevingen de toekomst te verkennen. Niet door in beeld te brengen hoe de toekomst eruit ziet, maar door de mogelijke richtingen voor de toekomst te onderzoeken. Voor ons is ontwerpen in virtuele omgevingen dus meer dan het visualiseren van onze ontwerpen.

“Het bouwen van een BIM is geen doel op zich. Het gaat vooral over samenwerken, afstemmen, communiceren, vertrouwen, respecteren en verbeteren.”

BIM – Bouw Informatie Model

Wij zijn creatief en inventief en zijn hierdoor in staat snel met een concept-ontwerp te komen. Naast onze bekende schetsen vullen we dit steeds vaker al in een heel vroeg ontwerpstadium aan met intelligente 3D bouwmodellen. En het Bouw Informatie Model (BIM) is hierbij een instrument dat perfect aansluit bij onze integrale en transparante ontwerpaanpak. Dit betekent dat we met alle adviseurs al in een heel vroeg satdium integraal kunnen samenwerken in één intelligent 3D bouwmodel, ongeacht welke software onze partners daarvoor willen gebruiken.

Door een Bouw Informatie Model te maken zijn wij in staat om een uniforme informatiestroom te bewerkstelligen en daarmee zorg te dragen voor de vereiste bouwtechnische en esthetische gebouwkwaliteit. Deze werkwijze is naar onze overtuiging de oplossing om fouten te voorkomen en faalkosten te beperken. Doordat er in een vroeg stadium inzicht ontstaat in de consequenties van keuzes, wordt de ontwikkeling van het architectonisch concept mede hierdoor gestuurd.

Projectmanagement

Wij hechten grote waarde aan goed projectmanagement. Binnen ons team hebben we zeer ervaren projectmanagers die onze plannen vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering begeleiden en aansturen. Zij bewaken de planning, de kosten en de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Indien gewenst nemen wij een centrale rol als het gaat om overleg met de projectpartners als de constructie- en installatieadviseurs. Onze projectleiders overleggen eveneens met de instanties over te volgen strategieën bij aanvragen van bouwvergunningen en aanpassingen van bestemmingsplannen. Wij overleggen met onze opdrachtgevers over de wijze waarop zij projectmanagement in hun project ingevuld willen zien en maken hier samen afspraken over.

Een mooi voorbeeld van een geslaagd projectmanagement is het Estel in Nijmegen. Onze projectleiders waren de regisseur in het bouwproces, en hebben Teake Bouma, ontwerper van Estel Residence, op deze manier ondersteunt. Onlangs won Estel Residence de vakjuryprijs bij de Architectuurprijs Nijmegen.

Estel Nijmegen Weusten Liedenbaum Architecten
Beeld Norbert van Onna