Beektuin-villa's_Nijkerk_Weusten-Liedenbaum-Architecten

Gezonde en duurzame leefomgeving in De Beektuinen

De Beektuinen wordt een gezonde en duurzame leefomgeving in Nijkerk met een landelijke sfeer en een dorps architectuurbeeld. In ons ontwerp hebben wij daarom extra aandacht besteed aan de situering, de kap, de toepassing van natuurlijke en duurzame materialen en de uitstraling van de erfscheidingen. Er ontstaat zo een divers beeld die het dorpse karakter...

Harderweide

De nieuwe woonbuurt ‘Harderweide’ is gelegen in het zuidoostelijke deel van de nieuwe woonwijk Drielanden-West. In het stedenbouwkundige plan wordt uitgegaan van dorpse en landelijke karakteristieken van Veluwse bebouwing. Binnen het plan zijn een drietal typische dorpse woonmilieus te onderscheiden: ‘Wonen aan de Brink’, ‘Wonen op een erf’ en ‘Wonen in een dorpse buurt’.  ...

De Eerste Zeine

“Tussen Zool&Zeine” in Waalwijk kent een zeer groen karakter. Deze nieuwe woonbuurt ligt tussen de groene zone aan de Eerste Zeine en de wandelroute het “Halve zolenpad”. Dit karakter wordt versterkt door een ruim straatprofiel met veel ruimte voor groen en het centrale hof. Ook de voortuinen en de erfafscheidingen in de vorm van hagen...

Haarzicht

Op een prachtige locatie aan de rand van Vleuten worden in project Haarzicht 68 nieuwbouwwoningen gerealiseerd door Van Wanrooij. Wij maakten het ontwerp voor 30 royale tweekappers en 2 luxe vrijstaande woningen.   32 woningen geïnspireerd op Engelse cottage stijl. Geïnspireerd door de Engelse cottage stijl is een rijk assortiment ontwerpen voor een gedifferentieerd beeld....
Impressie Impospark in Dieren

Imbospark: winst tender voormalig mavo-terrein

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren is het plan van Projectontwikkelaar KlaassenGroep/BPD als winnaar naar voren gekomen. Het ontwerp van Loos van Vliet en ons bureau is na beoordeling van alle gunningscriteria als best beoordeeld. Het plangebied vormt met de begraafplaats Imboslaan en het bosplantsoen een bosrijke schakel tussen de omliggende woonwijken...

Rengerswetering: realisatie 659 woningen in Bunschoten

Aan de hand van diverse beleidskaders, zoals het streekplan, de toekomstvisie Bunschoten, het bestemmingsplan en het masterplan is ons bureau sinds 2007 als ontwerper betrokken bij de realisatie van 479 woningen en 180 appartementen op de eerste drie eilanden. Voor elk eiland hebben we een ontwerpvisie geschreven waarin de uitgangspunten uit het masterplan en het beeldkwaliteitplan...

De Eilanden

Fase 1, fase 2 en fase 3 van Hoog Dalem bestaan in totaal uit 224 woningen en ligt in het noordelijke gedeelte van Hoog Dalem in Gorinchem en volgt op de ontwikkeling en realisatie van het naast gelegen Centrum Hoog Dalem. Voor Van Wanrooij ontwerpen Dat is de Nieuwe Hollandse Waterlinie: een gebied met een...

The Lodge

Onder de rook van Eindhoven, gelegen aan de waterplas de Meeris is de Nul-op-de-meter-wijk ‘The Lodge’ ontworpen.   De wijk wordt  omzoomd door bosrijke natuur en is gelegen aan het oude dorpslint, de Heistraat. De wijk kent een rijke diversiteit aan verschillende grondgebonden woningtypen in verschillende segmenten; van woningen in het hogersegment tot sociale woningbouw. Centraal...

Westerhei

Westerhei ligt aan de westrand van Nieuwendijk, een dorp in de driehoek Gorinchem – Breda – Dordrecht. Voor Van Wanrooij ontwerpen wij hier koopappartementen, rij- en hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen in een gevarieerde en aantrekkelijke vormgeving.           Appartementen Westerhei Het Appartementengebouw aan de Boomgaard is prominent gelegen aan de Singel en...