Het Slot: klimaatverandering als uitgangspunt voor ontwerp

Klimaatadaptief ontwerp voor Het Slot

De zomer van 2019 was een van de warmste, met de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het KNMI verwacht door de klimaatverandering meer van dergelijke zomers. Wij vinden daarom dat wij ons (beter) moeten voorbereiden op het fenomeen hittestress. Voor appartementengebouw ‘Het Slot’, een accent in een waterrijk park in Krimpen aan de Lek, is dit...
Arnhems-Buiten_kantoor_Weusten-Liedenbaum-Architecten

Herbestemming brandweerkazerne tot inspirerende kantooromgeving

Afgelopen juli zijn wij verhuist naar de voormalige brandweerkazerne op Arnhems Buiten. Op dit voormalige landgoed zijn vanaf de jaren ’30 door de KEMA gebouwen in samenhang met het bijzondere glooiende landschap gerealiseerd. Het gehele gebied is ondertussen een rijksmonument en biedt ruimte aan werken, ontmoeten en recreatie. Dit maakt het voor ons tot een...
Beektuin-villa's_Nijkerk_Weusten-Liedenbaum-Architecten

Gezonde en duurzame leefomgeving in De Beektuinen

De Beektuinen wordt een gezonde en duurzame leefomgeving in Nijkerk met een landelijke sfeer en een dorps architectuurbeeld. In ons ontwerp hebben wij daarom extra aandacht besteed aan de situering, de kap, de toepassing van natuurlijke en duurzame materialen en de uitstraling van de erfscheidingen. Er ontstaat zo een divers beeld die het dorpse karakter...

Contreie Oosterhout - Slotlocatie

        Op de kop van het stedenbouwkundig plan van de Contreie in Oosterhout worden twee markante appartementengebouwen gerealiseerd. De gebouwen zijn gelegen aan de hoofdontsluitingsweg van de weg en vormen een toegangspoort tot de buurt. De blokken zijn ontworpen als ensemble van stoere, stevige volumes in zorgvuldige uitgevoerd van respectievelijk 4 en...
nieuwbouw van appartementengebouwen Florin in Epe

Woonvilla's in historisch landschapspark: 'Florin' Epe

Op de locatie van de voormalige Rabobank in Epe hebben wij een ontwerp gemaakt voor twee appartementengebouwen ‘Florin’. Op deze plek heeft een prominente villa gestaan met een bijzondere tuin met zeer fraaie monumentale bomen. Zodoende hebben wij in opdracht van Holland Huis de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten aangegrepen om de appartementengebouwen in te passen als...

Harderweide

De nieuwe woonbuurt ‘Harderweide’ is gelegen in het zuidoostelijke deel van de nieuwe woonwijk Drielanden-West. In het stedenbouwkundige plan wordt uitgegaan van dorpse en landelijke karakteristieken van Veluwse bebouwing. Binnen het plan zijn een drietal typische dorpse woonmilieus te onderscheiden: ‘Wonen aan de Brink’, ‘Wonen op een erf’ en ‘Wonen in een dorpse buurt’.  ...

Nieuw Salamander

Het terrein van het voormalige sportpark ‘De Salamander’ in Veenendaal is getransformeerd tot een groene boomrijke woonomgeving. De locatie ligt aan de rand van Veenendaal, ten oosten van de villawijk  ‘Salamander’. Aan de westkant van de locatie ligt landgoed Prattenburg.   Op de locatie zijn door van Wanrooij Projectontwikkeling 76 woningen gerealiseerd. Het plan omvat...

SSK: militaire allure op voormalig kazerneterrein

Op de locatie van de voormalige Simon Stevin-kazerne is een selectie uitgeschreven voor het realiseren van een aantal appartementengebouwen. De context wordt gevormd door de voormalige militaire functie van dit gebied. Een deel van de oude kazerne is gesloopt, maar aan de zuidzijde zijn prachtige legeringsgebouwen behouden gebleven. Centraal op de locatie ligt het voormalige...

Arthur Kool hof

Het terrein van de voormalige Prins Mauritskazerne in Ede wordt in de komende jaren getransformeerd tot een woonomgeving waarbij een deel van de bestaande gebouwen zal worden getransformeerd. Het plan omvat rij-, geschakelde en vrijstaande woningen.       In het gebied tussen de monumentale gebouwen ‘Arthur Koolkazerne’ en ‘van Essenkazerne’, hebben wij 19 woningen...

Zorgstudio's: 75 ontwikkellocaties voor mensen met geheugenverlies

Het aantal dementerende ouderen in Nederland is de laatste jaren enorm gestegen. Dagelijks Leven biedt mensen, jong en oud, met geheugenverlies een tweede thuis. Binnen de kaders van veilig wonen en begeleid door professionele zorg die 24 uur per dag beschikbaar is. Dagelijks Leven heeft de ambitie om 75 zorglocaties te openen door heel Nederland....