Locatie
Ede
Opdrachtgever
De Bunte Vastgoed
Programma
90 appartementen
Team
Edo Geesink, Bart Weusten, Jasper van Dijke, Lars Rozendaal, Thiemo Kaaf, René Merison

Op de locatie van de voormalige Simon Stevin-kazerne is een selectie uitgeschreven voor het realiseren van een aantal appartementengebouwen. De context wordt gevormd door de voormalige militaire functie van dit gebied. Een deel van de oude kazerne is gesloopt, maar aan de zuidzijde zijn prachtige legeringsgebouwen behouden gebleven. Centraal op de locatie ligt het voormalige exercitieterrein, dat in de nieuwe plannen behouden blijft en verwijzingen bevat naar het verleden. Naast stedenbouwkundige context is duurzaamheid een belangrijk kenmerk.

In opdracht van de Bunte Vastgoed hebben wij een plan ontworpen op het voormalige Simon Stevin-kazerne terrein in Ede. Het plan wordt gevormd door 3 gebouwen met elk 6 woonlagen rond het exercitieterrein. In totaal worden er 84 appartementen gerealiseerd. Met het ontwerpproces staat stedenbouwkundige verankering centaal. Wij vinden het belangrijk de rijke historie die de omgeving heeft, te gebruiken in het nieuwe ontwerp. Zo creëren wij een op maat gesneden oplossing dat echt binnen de context past.

Het ontwerp van de gebouwen is alzijdig en ze zijn hiërarchisch gepositioneerd met een duidelijk kopgebouw. Oftewel: de majoor of sergeant als verwijzing naar het verleden. De entree van dit gebouw is gepositioneerd aan het exercitieterrein. Bij de overige gebouwen ligt de entree aan de noordzijde. De link met het verleden wordt gelegd door middel van tenaamstelling op de gevels. Daarnaast is rekening gehouden met het groene karakter van de omgeving. Zo is de parkeergelegenheid opgedeeld in kamers en is het uitzicht op de groene omgeving nog meer onderdeel van het plan. De locatie wordt aan drie zijden omzoomd door bomen. In de noordwesthoek van de locatie bevindt zicht de oude hoofdentree van het terrein, nu nog steeds zichtbaar door de weg die daar loopt.

“Doordat diverse aspecten als verwijzing naar de militaire orde dienen, past het gebouw precies in de context.”

Verwijzingen naar het verleden

Het ontwerp van de gebouwen is sober en ritmisch van opzet als verwijzing naar de militaire orde. Het versterkt de ensemblewerking doordat de massa bepalend is. De gevels hebben een duidelijke verticale hiërarchie. Verbijzonderingen worden gemaakt met een gebogen dak en een vooruitspringende entree. In de gevels zijn betonnen sierelementen opgenomen met emblemen van legeronderdelen die op de locatie gevestigd zijn geweest. Ter plaatse van het gebouw met de vergrote buitenruimte op de begane grond zijn in de wanden teksten aangebracht die verwijzen naar exercitiebevelen. De kleur- en materiaalkeuze is ingetogen en geïnspireerd op de voormalige kazernegebouwen op de locatie. Materialen die worden toegepast zijn metselwerk, beton, staal, zink en glas.

Entrees appartementengebouwen

Voor de architectuur van de appartementengebouwen hebben wij ons laten inspireren door de elementen die aanwezig waren en zijn op het kazerneterrein. Zo zijn de naastgelegen bestaande (en blijvende) monumentale gebouwen door middel van gemetselde trappen toegankelijk. In de nieuwe situatie zal gebouw 3 eveneens toegankelijk gemaakt worden door middel van een moderne trappartij. Daarnaast hebben de vooruitspringende entreepartijen van de monumentale gebouwen gediend als inspiratiebron voor de moderne entreepartijen van de nieuwe gebouwen.

“Met ons ontwerp streven wij naar een perfecte balans tussen stedenbouwkundige context en duurzaamheid.”

Betonnen sierelementen

Tevens zullen de gevels van de drie gebouwen worden verrijkt met betonnen sierelementen. Elke element vertegenwoordigt een legeronderdeel welke gelegerd was in Simon Stevin-kazerne.

Hoge score duurzaamheid

Uit het kwaliteitsprofiel blijkt dat op elk duurzaamheidsthema wordt voldaan aan de criteria van de gemeente Ede. Het kwaliteitsprofiel wordt opgezet aan de hand van ‘GPR Gebouw’. Hiermee wordt duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar gemaakt. Dit plan scoort maar liefst een 10 op het gebied van energie, een 8 op gezondheid en gebruikskwaliteit. Zo worden alle woningen ‘all electric’ uitgevoerd en wordt de uitstoot van verbrandingsgassen gereduceerd. Daarnaast wordt er warmte opgewekt met bio-massa en is het gebouw volledig gasloos.