SSK1

Tags

Appartementen

Locatie

Ede

Opdrachtgever

De Bunte Vastgoed

Programma

84 appartementen

Team

Edo Geesink, Bart Weusten, Jasper van Dijke, Lars Rozendaal, Thiemo Kaaf, René Merison

Op de locatie van de voormalige Simon Stevin-kazerne is een selectie uitgeschreven voor het realiseren van een aantal appartementengebouwen. De context wordt gevormd door de voormalige militaire functie van dit gebied. Een deel van de oude kazerne is gesloopt, maar aan de zuidzijde zijn prachtige legeringsgebouwen behouden gebleven. Centraal op de locatie ligt het voormalige exercitieterrein, dat in de nieuwe plannen behouden blijft. De locatie wordt aan drie zijden omzoomd door bomen. In de noordwesthoek van de locatie bevindt zich de oude hoofdentree van het ter-rein, nu slechts nog zichtbaar door de weg die daar loopt.

 

 

 

Het ontwerp van de gebouwen is sober en ritmisch van opzet als verwijzing naar de militaire orde. Het versterkt de ensemblewerking doordat de massa bepalend is.
De gevels hebben een duidelijke verticale hiërarchie. Verbijzonderingen worden gemaakt met een gebogen dak en een vooruitspringende entree. In de gevels zijn betonnen sierelementen opgenomen met emblemen van legeronderdelen die op de locatie gevestigd zijn geweest. Ter plaatse van het gebouw met de vergrote buitenruimte op de begane grond zijn in de wanden teksten aangebracht die verwijzen naar exercitiebevelen. De kleur- en materiaalkeuze is ingetogen en geïnspireerd op de voormalige kazernegebouwen op de locatie. Materialen die worden toegepast zijn metselwerk, beton, staal, zink en glas.

 

 

Voor de architectuur van de appartementengebouwen hebben wij ons laten inspireren door de elementen die aanwezig waren en zijn op het kazerneterrein. Zo zijn de naastgelegen bestaande (en blijvende) monumentale gebouwen door middel van gemetselde trappen toegankelijk. In de nieuwe situatie zal gebouw 3 eveneens toegankelijk gemaakt worden door middel van een moderne trappartij. Daarnaast hebben de vooruitspringende entreepartijen van de monumentale gebouwen gediend als inspiratiebron voor de moderne entreepartijen van de nieuwe gebouwen. Tevens zullen de gevels van de drie gebouwen worden verrijkt met betonnen sierelementen. Elk element vertegenwoordigt een legeronderdeel welke gelegerd was in de Simon Stevin-kazerne.