Locatie
Zevenaar
Programma
4 woongroepen, 17 appartementen
Opdrachtgever
Baston Wonen
Team
Bart Weusten, Hugo Liedenbaum, Vincent Leijser, Wilbert van Haren

Op de locatie van het voormalige verzorgingshuis Subenhara is een nieuw programma gerealiseerd, bestaande uit een zorggebouw voor PG en somatiek en een woongebouw voor senioren. Het gebied heeft een groen en parkachtig  karakter. Er is uitzicht op een singel en er staan fraaie boomgroepen. In het ruime hof van de appartementencomplexen Hunneveld en Hagendel zijn mooie tuinen en vijverpartijen aangelegd. In de huidige situatie zijn deze slechts toegankelijk voor de mensen die daar wonen. De rest van de locatie heeft een wat onduidelijke, amorfe structuur. Het beeld wordt bepaald door een doodlopende weg, een grote parkeerplaats en een grote diversiteit in bebouwingsvormen met een wat gesloten karakter.

Hoogwaardig groene stedenbouwkundig invulling

Doel van deze ontwikkeling is om, naast het realiseren van een nieuw programma,  een heldere structuur aan te brengen in het gebied en om het groene karakter te versterken. Via een nieuw aan te leggen  weg worden alle gebouwen ontsloten, zowel de bestaande als de nieuwe gebouwen. Aan deze route zijn tevens twee nieuwe parkeerplaatsen gelegd. Deze worden door hagen en bomen omzoomd. De nieuwe gebouwen zijn op ruime afstand van elkaar gesitueerd. Zo ontstaat er  transparantie in het gebied. Door de sloop van een deel van “de witte woningen” ontstaat de mogelijkheid om het hof met de vijverpartijen aan te laten sluiten op de nieuwe wandelroutes en voor meer mensen toegankelijk te maken. De locatie wordt opnieuw ingericht waarbij de nadruk ligt op een hoogwaardige groene invulling.

Wonen aan de hof

De hoek van de Platanenlaan en de Hunneveldweg wordt gemarkeerd door het 4 bouwlagen hoge woongebouw. In dit volume zijn 17 appartementen voor senioren gesitueerd. Opvallend zijn de dubbele, verspringende kopgevels die naar de Platanenlaan gericht zijn. Hierdoor ontstaat er op deze plek een karakteristiek stedenbouwkundig accent. Naar de belendende bebouwing toe wordt het volume afgebouwd  (3 bouwlagen + terugliggende dakopbouw). In het tweede gebouw worden 2 groepen PG en 2 groepen somatische bewoners gehuisvest. Bijzonder is dat dit gebouw georganiseerd is rondom een hof. Deze binnentuin biedt een prettige en veilige verblijfsplek voor de bewoners. De gemeenschappelijke huiskamers zijn voorzien van veel glas en zijn tevens georiënteerd op het groen en de Platanenlaan. Beide gebouwen zijn gedeeltelijk voorzien van kappen. Hierdoor kunnen richtingen versterkt worden en accenten gemaakt worden. Daarnaast biedt de ruimte onder de kap plaats aan de benodigde technische installaties, zodat deze aan het zicht onttrokken worden.

Detailering

Qua materialisering en kleurstelling is er gekozen voor een zekere rust en ingetogenheid. Het hoofdmateriaal bestaat uit één type baksteen in een rood, bruin gemêleerde kleur. Het metselwerk wordt verfraaid door rollagen en sierverbanden. Secundaire gevelmaterialen zijn zink en hout (vezelcement in houtlook). Deze worden gebruikt om volumes op te knippen en om accenten te versterken. In samenwerking met een beeldend kunstenaar worden de balkonhekwerken ontworpen. Op deze wijze ontstaat er een extra gelaagdheid in de gevels en wordt de identiteit van de plek versterkt.