Winkelcentrum Schuytgraaf

Het winkelcentrum Schuytgraaf is gelegen aan de centrale groene as in de gelijknamige Arnhemse wijk. Door de centrale ligging in de nabijheid van het station en de goede bereikbaarheid met de auto door de parkeervoorziening zijn er de ideale condities voor een goed functionerend winkelcentrum gecreëerd.     Het plan voorziet in twee gebouwen met...
Impressie Impospark in Dieren

Imbospark: winst tender voormalig mavo-terrein

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren is het plan van Projectontwikkelaar KlaassenGroep/BPD als winnaar naar voren gekomen. Het ontwerp van Loos van Vliet en ons bureau is na beoordeling van alle gunningscriteria als best beoordeeld. Het plangebied vormt met de begraafplaats Imboslaan en het bosplantsoen een bosrijke schakel tussen de omliggende woonwijken...

Rengerswetering: realisatie 659 woningen in Bunschoten

Aan de hand van diverse beleidskaders, zoals het streekplan, de toekomstvisie Bunschoten, het bestemmingsplan en het masterplan is ons bureau sinds 2007 als ontwerper betrokken bij de realisatie van 479 woningen en 180 appartementen op de eerste drie eilanden. Voor elk eiland hebben we een ontwerpvisie geschreven waarin de uitgangspunten uit het masterplan en het beeldkwaliteitplan...

Subenhara

Op de locatie van het voormalige verzorgingshuis Subenhara is een nieuw programma gerealiseerd, bestaande uit een zorggebouw voor PG en somatiek en een woongebouw voor senioren. Het gebied heeft een groen en parkachtig  karakter. Er is uitzicht op een singel en er staan fraaie boomgroepen. In het ruime hof van de appartementencomplexen Hunneveld en Hagendel...

Het Podium

Stedenbouwkundig gezien vormt “Het Podium” een enclave binnen Presikhaaf I in Arnhem. In opdracht van KlaassenGroep hebben wij 153 appartementen gerealiseerd. Het ontwikkelgebied, een grote naoorlogse wijk, is een gebied waar de vernieuwing gestalte krijgt. Het Podium dankt zijn naam aan het ontwerp: het terrein is één meter opgetild ten opzichte van het omringende maaiveld....