Spreker op Dag van de Stad: Virtual Reality for a better city at eye level

Op maandag 29 oktober was de tweede Dag van de Stad. Ruim 1800 mensen kwamen naar de Wagenwerkplaats in Amersfoort om samen na te denken over de grote uitdagingen waar onze groeiende steden en stedelijke regio’s voor staan. Sven Volkers heeft als spreker het belang van het gebruik van immersieve technologieën voor visuele analyses toegelicht. Aan de hand van ons pilotproject ‘Virtual Reality for a better city at eye level’ legt Sven uit hoe wij een extra laag toevoegen aan het stedenbouwkundig ontwerp.

Door de exponentiële ontwikkelingen in virtual reality (VR) technologie zien wij nieuwe mogelijkheden om deze technologie te gebruiken om gegevens te analyseren, te verkennen en te presenteren. Met de huidige Head-Mounted-Displays (HMD’s) met een hoge mate van realiteit, gevoel van aanwezigheid (immersieve aanwezigheid) en gebaren gebaseerde input, wordt een nieuw tijdperk van VR gebruik ingeluid. Dit groeiende gevoel van immersie zal onze relatie met de gebouwde omgeving veranderen en nieuwe vragen oproepen om VR-systemen te gebruiken op het gebied van architectuur en stedenbouw. Deze nieuwe hulpprogramma’s zullen een grote vooruitgang betekenen in de begrijpelijkheid van de gebouwde omgeving, omdat ze ons in staat stellen problemen in het ontwerp op te lossen voordat deze is gerealiseerd en de gebruiker het ontwerp te laten ervaren op een manier zoals hij dat nog nooit heeft gedaan.

In VR kunnen wij ingewikkelde, realistische situaties en contexten simuleren. Wij kunnen gebruikers in een laboratorium setting plaatsen, maar waar zij de stedelijke omgeving die zijn zien ook werkelijk ervaren alsof het echt gebouwd is. Door deze manier van ontwerpend onderzoeken kunnen wij de toekomst verkennen. Niet door in beeld te brengen hoe de toekomst eruit ziet, maar door de mogelijke richtingen voor de toekomst te onderzoeken. Voor ons wordt ontwerpend onderzoek zodoende een belangrijke methode, het stelt ons in staat om samen met verschillende partijen, zoals burgers, experts en bestuurders, op zoekt te gaan naar welke toekomsten ze zouden willen realiseren.

[qodef_blockquote text=”Ontwerpend onderzoek leidt nooit tot een blauwdruk. Het formulieren van meerdere varianten in de vorm van ontwerpen en visies stelt betrokkenen in staat om juist heel gericht maar tegelijk ook open naar de toekomst te kijken” title_tag=”h2″ width=””]

Met ons pilotproject gaan wij in de virtuele omgeving visuele feedback genereren om zo verschillende belangrijke ontwerpparameters waarneembaar te maken. Visuele representaties en interactie technologieën geven ons hierin toegang tot data, waardoor wij grote hoeveelheden informatie tegelijk kunnen zien en begrijpen. Met dit meetinstrument wat wij momenteel ontwikkelen stellen wij ons in staat om voor ons pilotproject een gedragsonderzoek kunnen doen waarin wij de emotionele ervaring van een groep deelnemers kunnen analyseren. Door ze te confronteren met verschillende ontwerpvarianten wordt het mogelijk de gegevens met elkaar  te vergelijken en te analyseren hoe ontwerpen verbeterd kunnen worden.