Impressie Impospark in Dieren

Imbospark: winst tender voormalig mavo-terrein

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren is het plan van Projectontwikkelaar KlaassenGroep/BPD als winnaar naar voren gekomen. Het ontwerp van Loos van Vliet en ons bureau is na beoordeling van alle gunningscriteria als best beoordeeld. Het plangebied vormt met de begraafplaats Imboslaan en het bosplantsoen een bosrijke schakel tussen de omliggende woonwijken...

The Lodge

Onder de rook van Eindhoven, gelegen aan de waterplas de Meeris is de Nul-op-de-meter-wijk ‘The Lodge’ ontworpen.   De wijk wordt  omzoomd door bosrijke natuur en is gelegen aan het oude dorpslint, de Heistraat. De wijk kent een rijke diversiteit aan verschillende grondgebonden woningtypen in verschillende segmenten; van woningen in het hogersegment tot sociale woningbouw. Centraal...