Locatie
Meer dan 25 gerealiseerde nieuwbouwlocaties door heel Nederland
Programma
20 zorgstudiou2019s en gezamenlijke voorzieningen voor dementerende ouderen
Opdrachtgever
Amvest, Dagelijks Leven
Team
Bart Weusten, Max van den Hof, Vincent Leijser, Wilbert van Haren

Het aantal dementerende ouderen in Nederland is de laatste jaren enorm gestegen. Dagelijks Leven biedt mensen, jong en oud, met geheugenverlies een tweede thuis. Binnen de kaders van veilig wonen en begeleid door professionele zorg die 24 uur per dag beschikbaar is. Dagelijks Leven heeft de ambitie om 75 zorglocaties te openen door heel Nederland. Hun missie is het wonen met intensieve zorg in kleinschalige woonzorglocaties betaalbaar te maken voor mensen met een krappe beurs. Wij zijn gevraagd om locatiespecifiek te onderzoeken hoe het zorghuis zowel qua architectuur, stedenbouw alsmede de landschappelijke inpassing binnen een bestaande wijk kan worden ingebed.

Wonen zoals thuis. In het programma zijn 20 studio´s opgenomen, twee huiskamers, slaapwacht en een echtparenkamer. Daarnaast is er een grootkeuken aanwezig waar gezamenlijk met de cliënten gekookt kan worden. Het huis biedt vrijheid, geborgenheid en veiligheid. Bewoners kunnen te allen tijde naar buiten voor een wandeling in de tuin en hebben daardoor het gevoel van vrijheid en eigen regie. Het volledige terrein is omheind, zonder dat dit ten koste gaat van de open uitstraling. De poort is niet vrij toegankelijk, waardoor mensen niet zomaar het terrein op kunnen lopen.

Binnen de context word er per locatie gewerkt met dezelfde uitgangspunten en plattegronden in een tweelaagse of drielaagse variant. Het zorghuis voldoet aan de huidige duurzaamheidsmaatregelen. Achter een ´schijn` dak worden de zonnepanelen en de lucht/waterwarmtepompen opgesteld zodat deze aan het zicht worden onttrokken. Tevens word de fysieke zorg ondersteund met Domotica waarin bewegingen van cliënten kunnen worden gesignaleerd en het gebruikscomfort kan worden ondersteund.

Locatiespecifiek wordt gekeken hoe het zorghuis zowel qua architectuur, stedenbouw alswel de landschappelijke inpassing binnen een bestaande wijk kan worden ingebed. Dit heeft als reden dat het personeel lokaal kan worden geworven, waarmee de betrokkenheid groter wordt. Tevens heeft het als voordeel dat het grootste deel met fiets of lopend komt wat de parkeerdruk ten goede komt maar de uiteindelijke doelstelling is kleinschalige zorg te kunnen bieden voor mensen met een krappe beurs in een prachtige unieke omgeving.

“Locatiespecifiek wordt gekeken hoe het zorghuis zowel qua architectuur, stedenbouw alswel de landschappelijke inpassing binnen een bestaande wijk kan worden ingebed. “