Locatie
Schuytgraaf
Programma
64 appartementen, BVO 6000 m2
Opdrachtgever
Status
Opgeleverd
Team
Hugo Liedenbaum

Het winkelcentrum Schuytgraaf is gelegen aan de centrale groene as in de gelijknamige Arnhemse wijk. Door de centrale ligging in de nabijheid van het station en de goede bereikbaarheid met de auto door de parkeervoorziening zijn er de ideale condities voor een goed functionerend winkelcentrum gecreëerd.

Het plan voorziet in twee gebouwen met een commerciële plint van circa 6000m² en 64 woningen. De woningen zijn onderverdeeld in 44 sociale huurappartementen voor Portaal en Vivare. De overige 20 eenheden zijn dekwoningen, eveneens sociale huur, voor Volkshuisvesting Arnhem.

Stedenbouwkundig gezien heeft het winkelcentrum twee karakters. Vanaf de buitenkant is het van grote afstand waarneembaar, grotendeels vanuit de auto, en presenteert het zich als een van grote volumes in het centrumgebied. De architectuur is daar op afgestemd door de grote maat te zoeken in massaopbouw,  gevel ritmiek en de uniforme materiaalkeuze. De dichte delen van de commerciële plint zijn voorzien van een fraaie metselwerk ornamentiek.

De winkelstraat en het centrale plein hebben een kleinschaliger karakter. Bezoekers van het winkelcentrum zijn hier hoofdzakelijk te voet onder weg. De schaal van de bebouwing is hierop aangepast en ontwikkelt zich meer pandsgewijs. Gevelindelingen, materiaalkeuze en subtiele detailleringen zorgen voor verschillen die bijdragen aan een kleinschalig en prettig winkelgebied.

De uiteindelijk doelstelling is om het winkelcentrum van een derde bouwdeel te voorzien. Dat bouwdeel zal het begin van de Marasingel bij de rotonde markeren, het centrale plein aan de noordzijde sluiten en het archeologisch veld aan de westzijde sluiten.