Locatie
Sint-Michielsgestel
Programma
44 appartementen, supermarkt en commerciele ruimten
Opdrachtgever
Van Wanrooij Projectontwikkeling
Team
Bart Weusten, Jasper van Dijke, Sven Heinen, Vincent Leijser, Thiemo Kaaf, Lars Roozendaal

’t Dommelsch Huys maakt onderdeel uit van het nieuwe centrumplan van Sint-Michielsgestel. Het bouwblok, in opdracht van Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, is gelegen aan de zijde van de Dommel en vormt de entree tot het nieuwe centrum. ’t Dommelsch Huys, refererend naar de mooie ligging aan de Dommel, omvat een supermarkt (Albert Heijn), commerciële ruimten en appartementen. De intentie van deze ontwikkeling is om de bestaande detailhandel beter te concentreren, zodat een volwaardig boodschappencentrum ontstaat.

Voor het ontwerp van het centrumplan in Sint-Michielsgestel hebben wij de schaal van ’t Dommelsch Huys aan laten sluiten op de schaal van de bestaande historische bebouwing. Deze bebouwing bestaat uit dorpse, kleinschalige volumes van 2 bouwlagen en een kaplaag. In feite wordt de bestaande pleinwand gevormd door een reeks geschakelde villa’s, die in verschillende periodes gebouwd zijn. Dit betekent dat de panden variëren in kleur en gevelbeeld. Toch toont deze verscheidenheid een eenheid.

Zo is er sprake van een verticale gevelindeling, worden streekgebonden materialen gebruikt (zoals baksteen, stucwerk en hout) en een bepaalde rijkheid aan detaillering (lijstwerk om ramen en deuren, geprofileerde daklijsten en metselwerkverfraaiingen). Er is sprake van een ensemblewerking, ondanks de verschillen tussen de panden (“eenheid in verscheidenheid”). Deze kwaliteiten en karakteristieken hebben als inspiratiebron gediend voor de gevelontwerpen van het ontwerp.

Menselijke maat door verticale geleding

Bij het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe dorpscentra is de menselijke schaal onontbeerlijk. Een van de architectonische middelen die wij hiervoor hebben ingezet is verticale geleding. Een goede verticale geleding van de gevel draagt bij aan een afwisselende visuele beleving op het schaalniveau van de voetganger. Het deelt de gevel (visueel) op in kleinere eenheden en geeft de bebouwing een ‘menselijke maat’. Het leidt de passant op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier langs de gevel en de functies daarin. De gevels zijn opgebouwd uit een aaneenschakeling van panden van verschillende breedtes. Elk pand heeft zijn eigen specifieke gevelindeling en karakter. De historische waardevolle elementen uit de directe omgeving zijn op een eigentijdse wijze vertaald, zonder letterlijk te kopiëren, het gaat hierbij om een interpretatie van omlijstingen, dakranden en metselwerkdetailleringen.

“Een goede verticale geleding van de gevel draagt bij aan een afwisselende visuele beleving op het schaalniveau van de voetganger”

Daktuin centrumplan Sint-Michielsgestel

Aanwezige karakteristieken als basis voor gevelontwerp

In het bouwblok zijn op een aantal plekken verbijzonderingen aangebracht. Zo hebben wij op de hoek van de Torenstraat aan de zijde van de Dommel is het volume verhoogd. Hiermee wordt de entree tot het centrum gemarkeerd. Ook de bestaande kerktoren op het plein speelt mee in dit beeld. Op de hoek van het plein, direct tegenover de kerktoren is een markante, witte villa ontworpen. Deze vormt een directe verwijzing naar de monumentale witte villa’s aan de Torenstraat.

Vanwege de herkenbaarheid van de entree van de Albert Heijn in het winkelstraatje heeft ook dit pand een opvallende vormgeving gekregen. Ook de trappenhuizen voor de appartementen zijn om reden van herkenbaarheid verbijzonderd. Veel aandacht is besteed aan de gevels van de parkeervoorziening en het magazijn van de supermarkt. De kozijnopeningen doen mee in het spel van de gevels en worden gevuld met strekmetaal (P-garage) of geëmailleerd glas (magazijn).

Gevelfragment 't Dommelsch Huys

Fotografie:Lode Greven (www.lodegreven.nl)

“Met het ontwerp van het centrumplan in Sint-Michielsgestel ontstaat er een bijzondere dialoog tussen het heden en het verleden”

Flexibiliteit voor commerciële ruimten

De structuur van de begane grond met supermarkt en commerciële ruimten is flexibel van opzet. Deze kan eenvoudig, afhankelijk van de vraag, in kleinere of grotere winkels verkaveld worden. Ook de constructieve structuur is hier op aangepast. Grote winkelpuien maken het winkelen aantrekkelijk. Op de begane grond is tevens een inpandige parkeergelegenheid gerealiseerd voor de koopappartementen. Op twee plekken zijn de entrees voor de koop- en huurappartementen gesitueerd. De bergingen voor de huurappartementen bevinden zich in een kelder. Veel aandacht is besteed aan geluidsbelasting m.b.t. het bevoorraden van de supermarkt. Een glazen luifel (en aanvullende maat-regelingen) voorkomt dat de bovengelegen appartementen er hinder van ondervinden.