Locatie
Dieren
Programma
39 grondgebonden woningen
Team
Hugo Liedenbaum, Sven Heinen
Opdrachtgever
BPD, KlaassenGroep
Status
Ontwerp

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren is het plan van Projectontwikkelaar KlaassenGroep/BPD als winnaar naar voren gekomen. Het ontwerp van Loos van Vliet en ons bureau is na beoordeling van alle gunningscriteria als best beoordeeld.

Het plangebied vormt met de begraafplaats Imboslaan en het bosplantsoen een bosrijke schakel tussen de omliggende woonwijken in Dieren-Noord. Hoewel het plangebied bescheiden is van omvang waan je je bij het betreden direct in een bos. Dat komt met name door de ongecultiveerde dichte begroeiing. In dit overwegend besloten bos zijn de prachtige open bosweiden een aangename afwisseling.

Het is onze ambitie om het plangebied met de begraafplaats als onderscheidende boseenheid te behouden. De nieuwe woningen zullen te gast zijn in een deel van het bos, het andere deel is gemeenschappelijk (speel)gebied als verbindend element in het dorp.

“Door de onderscheidende boseenheid blijft onze visie behouden en zijn 39 woningen te gast in het landschap”

Symbiose van wonen en natuur

De herontwikkeling van de voormalige mavo-locatie aan de Imboslaan in Dieren kenmerkt zich doordat bijzondere bomen, dicht verruigd bos met dood hout en bosweiden behouden blijven. Deze onderscheidende boseenheid blijft in onze visie behouden, waarbij de 39 woningen te gast zijn in het landschap. Dat betekent dat in veel gevallen de natuur tot aan de gevel van de woning loopt. Daarnaast voegen we belevingswaarde toe door gethematiseerde routes aan de leggen als een kabouterpad, kunstroute of plukpad. Daarnaast zijn de wandel- en fietsroutes een verbindende schakel met de omliggende woonwijken.

De woningen worden levensloopbestendig ontwikkeld. Door de modulaire opzet van ons ontwerp kunnen bewoners de woning flexibel indelen en zo voorsorteren op toekomstig gebruik van de woning. Daarnaast voldoende de woningen aan de duurzaamheidseisen van BREEAM Excellent en zijn daarnaast all-electric. Met dit ontwerp hebben wij de ambitie om een project re realiseren dat in hoge mate circulair is en waar de duurzaamheid van materiaaltoepassing een grote rol speelt. Zo zullen wij waar mogelijk gebruik maken van bio-based producten die herbruikbaar, recyclebaar of demontabel zijn.

“Met dit ontwerp hebben wij de ambitie een project te realiseren dat in hoge mate circulair is en waar duurzaamheid van materiaaltoepassing een grote rol speelt.”