Locatie
Arnhem
Opdrachtgever
Driegasthuizengroep
Team
Bart Weusten, Jasper van Dijke, Jeroen Bos
Programma
4 groepswoningen van 8 cliu00ebnten, 18 woonzorgstudio's
Status
Gerealiseerd

Het eerste woon-zorgcentrum van Nederland met een BREEAM-duurzaamheidscertificaat is woon-zorg-centrum Hoogstede van DrieGasthuizenGroep in Arnhem. De toepassing van veel duurzame oplossingen en materialen leidt tot een vrijwel energieneutraal gebouw. Naast duurzaamheid zijn comfort en huiselijkheid kenmerkend voor het wooncomplex, waarvan de tweede bouwfase eind 2017 werd opgeleverd.

In opdracht van de DrieGasthuizenGroep hebben wij vervangende nieuwbouw op de locatie in de wijk Klingelbeek in Arnhem ontworpen. De organisatie wilde hiermee kunnen voldoen aan de stijgende vraag aan goede zorg op maat. De behoefte aan intramurale lichte zorg in verzorgingshuizen neemt af omdat mensen zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Intramurale zware zorg (verpleging) neemt daarentegen toe. Het bestaande gebouw stamde uit 1952 en was zowel functioneel als technisch niet meer geschikt om hedendaagse ouderenzorg te bieden.

Het oude Huis en Haard is voor velen een herkenbare plek aan de Utrechtseweg; het witte gebouw bij de rotonde. Dit is het uitgangspunt geweest voor de nieuwe ontwikkeling op die locatie. Het karakter van het gebouw moest een verwijzing worden naar het verleden, maar ook een modern, licht en duurzaam gebouw. Het nieuwe ontwerp bestaat uit 2 gebouwvolumes die gekoppeld zijn door een transparante corridor waarin de centrale entree opgenomen is. Deze corridor is tevens een verblijfsruimte en ontsluit op de omliggende tuin. Het nieuwe gebouw volgt hierin de contouren van het oude Huis- en Haard. De  grote tuin rondom het complex is vrij toegankelijk is. waarbij wij de bomen op de locatie zo veel mogelijk hebben behouden omdat ze bijdragen aan het karakter van de locatie.

“In het ontwerp worden de ongeplande ontmoetingen gestimuleerd door verschillende functies aan de corridor toe te voegen”

Corridor voor ongeplande ontmoetingen

Aan de Utrechtseweg is vervangende nieuwbouw gerealiseerd voor woon-zorgcentrum Huis en Haard. Woon-zorgcentrum Hoogstede bestaat uit twee delen: een kleinschalige woonvorm met een viertal groepswoningen ieder voor 8 cliënten met dementie, en achttien woon-zorgstudio’s voor mensen met een zorgindicatie. De 4 groepswoningen zijn gehuisvest in het grootste volume. De bewoners hebben de mogelijkheid om vrij te bewegen tussen de verschillende groepen, die elk hun eigen karakter hebben. Elke groepswoning heeft een buitenruimte in de vorm van een terras en/of een balkon. De woon-zorgstudio’s liggen aan de tuin die het complex omgeeft en hebben dubbele deuren zodat bewoners vanuit hun woning de tuin kunnen betreden.

duurzaamheid door goede belevingskwaliteit Hoogstede

Duurzaamheid

De ambitie op het gebied van duurzaamheid is hoog. Een groot deel van de gebruikte energie wordt op het eigen perceel opgewekt. De schil van dit gebouw is van hoge kwaliteit en het gebouw is volledig gasloos. Energie wordt opgewekt met meer dan 900 zonnepanelen op het dak. Overcapaciteit die dit oplevert wordt als compensatie voor minder duurzame locaties elders ingezet. Ook opvang van regenwater op eigen terrein, bewuste keuzes voor beplanting en het creëren van nestruimte voor vogels, vleermuizen en eekhoorns werden, met oog op duurzaamheid, meegenomen in ontwerp en realisatie. Het gebouw is vrijwel energieneutraal door het gebruik van eigentijdse technologie en materialen. Dit is getoetst door het Dutch Green Building Council wat heeft geresulteerd in een BREEAM-certificaat *** (very good). Hiermee is Hoogstede het duurzaamste zorggebouw van Nederland.

“Met onze ingreep willen wij de kwaliteit van leven verbeteren en tegelijkertijd op een verantwoorde manier met de natuur omgaan”

Creëren van een ’thuis’

Duurzaamheid gaat bij woon-zorgcentrum Hoogstede verder dan de bouw en de toegepaste techniek, ook de belevingskwaliteit van het gebouw voor cliënten en personeel is belangrijk. Het intieme, huiselijke gebouw bevordert mede de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bewoners en biedt de medewerkers een plezierige en comfortabele werkomgeving.

Gefaseerd bouwen

De nieuwbouw is twee fasen gerealiseerd. In de eerste fase ging het om een gebouwdeel voor psychogeriatrische cliënten. de eerste fase van de nieuwbouw bestaat uit drie verdiepingen, waar ruimtes zijn gekomen voor vier woongroepen, alsmede algemene ruimten, vergaderkamers, multifunctionele kamers en facilitaire ruimten. In de tweede fase is de andere zijde van het bestaande complex gesloopt. Hier zijn 18 woon-zorgstudio’s, een centrale hal, een binnentuin en een ruimte voor fysiotherapie gerealiseerd. Ook de terreininrichting behoorde tot de opdracht.

Fotografie: Lode Greven (www.lodegreven.nl)