Op de locatie van de voormalige Rabobank in Epe hebben wij een ontwerp gemaakt voor twee appartementengebouwen ‘Florin’. Op deze plek heeft een prominente villa gestaan met een bijzondere tuin met zeer fraaie monumentale bomen. Zodoende hebben wij in opdracht van Holland Huis de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten aangegrepen om de appartementengebouwen in te passen als ensemble van twee villa’s in een landschappelijke tuin.

Terugbrengen van de historie van de omgeving

In opdracht van Holland Huis voorziet ons ontwerp ‘Florin’ in een woonvorm voor vitale medioren en ouderen in Epe. In het plangebied komen 25 duurzame levensloopbestendige appartementen, verspreid over 2 gebouwen, met een gemeenschappelijke ruimte (lounge). Het nieuwbouwplan beoogt de historie in de omgeving terug te krijgen en is daarop geïnspireerd. Om de nieuwbouw in het plangebied stedenbouwkundig en architectonisch in te passen is ervoor gekozen om twee kleinschalige duurzame appartementenvilla’s terug te bouwen in eenzelfde maatvoering en stijl als aanwezig was in het plangebied voor 1966. Eén massaal gebouw, zoals in de huidige situatie aanwezig is, doet geen recht aan de beeldkwaliteit van het plangebied en de omgeving. Om deze reden is gekozen om twee appartementengebouwen te realiseren, één in het oosten en één in het westen van het plangebied. Daarbij worden waardevolle bomen behouden, zichtlijnen gecreëerd en het openbaar groen van het Loeffpark beter toegankelijk gemaakt.

Conceptschets van situatie voor nieuwbouw van appartementengebouw Florin in Epe

l

l

l

“Beide villa’s zijn verwant aan elkaar qua thematieken en vormen een ensemble, maar zijn op een eigen manier uitgewerkt.”

Landschappelijke allure

Zorgvuldig ontworpen informele wandelpaden meanderen tussen rodondendoronbosjes en geven de tuin een landschappelijke allure. Parkeren vindt plaats in parkeergarages onder de gebouwen waarbij de toeritten  op een landschappelijke manier zijn ingepast. De villa’s zijn ontworpen in Chaletstijl. Deze stijl kenmerkt zich door een rijke metselwerkarchitectuur met een zorgvuldige detaillering. De dakkappen hebben een overstek met klossen en de topgevels zijn voorzien van karakteristieke sierspanten en in het metselwerk zijn fraaie accentbelijningen opgenomen. Beide villa’s zijn verwant aan elkaar qua thematieken en vormen een ensemble maar zijn op een eigen manier uitgewerkt.

De appartementen zijn in het hogere segment en hebben een grote verdiepingshoogte. Waar mogelijk is glas tot op het vloerniveau ontworpen om het geheel een eigentijdse uitstraling te geven. Ieder appartement heeft een grote buitenruime die door middel van loggia’s die als architectonische elementen zijn ontworpen. De twee penthouses hebben grote dakterrassen die ‘onzichtbaar’ achter de dakrand zijn ontworpen, Traditie en moderniteit komen samen.

Team
Bart Weusten, Pieter Looijaard, Wilbert van Haren, Richard van Wees, Thiemo Kaaf, Jeroen Bos
Locatie
Epe
Opdrachtgever
Holland Huis
Programma
2 Penthouses, 23 appartementen, lounge, parkeergaragern
Status
Gerealiseerd

Fotografie: Ronald Auee