Locatie
Heteren
Programma
Supermarkt, commerciu00eble ruimten en 11 starterswoningen
Opdrachtgever
Artica Vastgoedontwikkeling
Team
Edo Geesink, Ferdi Schu00f6nberger, Loe van de Ven, Thiemo Kaaf

Het centrumplan Heteren kent een lange geschiedenis. Al in het jaar 2000 zijn de eerste plannen gemaakt. Centraal in die plannen heeft altijd de wens gestaan om Heteren een echt “Hart” te geven. De vroegere naam van het project wijst hier ook al op: “Hart voor Heteren”.

Door de langgerektheid van de oude linten heeft Heteren nooit een echte dorpskern gekend. Ook de nieuwe woonwijken die door de jaren heen zijn ontwikkeld, hebben een op zichzelf staande structuur en uitstraling. Een van de belangrijkste structuur­veranderingen is het introduceren van een centrumgebied dat moet gaan bestaan uit een nieuw dorpsplein en de omgeving van de bestaande supermarkt. Het nieuwe dorpscentrum zal het hart worden van Heteren: een ontmoetingsplek met winkelvoorzieningen, horeca en nieuwe woongelegenheden.

De eerste ontwikkeling in dit project is de verbouwing van het bestaande winkelcentrum de Beemdhof langs de oostzijde van de Flessestraat, met een supermarkt (C1000), een bloemist en een kinderdagverblijf in het voormalig postkantoor. De architectuur van beide panden was gedateerd en ze droegen niet bij aan het gewenste nieuwe imago van het dorp. Wij hebben een oplossing aangedragen om deze plek te betrekken in het vernieuwingsproces en een rol te laten spelen in het nieuwe centrum van het dorp.

Bij de verbouwing van De Beemdhof is de bestaande C1000 supermarkt uitgebreid en omgevormd tot een Jumbo supermarkt van ruim 1500 m². Met name met de toevoeging van het L-vormige, klassiek ontworpen gebouwvolume heeft geleid tot de architectonische gedaanteverandering van de plek. Dit nieuwe gebouwdeel, bestaande uit drie lagen met kap is voor en deels over het oude gebouw geplaatst en er zijn elf starterswoningen, diverse commerciële ruimten en een huisartsenpraktijk in ondergebracht.

Het oude gedateerd ogende winkelcentrum heeft hiermee een enorme facelift ondergaan en vormt in zijn nieuwe gedaante de opmaat voor het nog te voltooien centrum van Heteren.