Naamswijziging naar Weusten Liedenbaum Architecten

Vanaf vandaag gaat Geesink Weusten Architecten verder onder de naam: Weusten Liedenbaum Architecten

Na een lange en mooie carrière heeft Edo Geesink eind vorig jaar afscheid genomen van het bureau. Tevens maakt Hugo Liedenbaum naast Bart Weusten al enkele jaren deel uit van de directie. Behalve een nieuwe naam is ook de bureaustijl opgefrist en lanceren we een nieuwe website en onze sociale kanalen. Hierop kunt u een selectie zien van recente projecten op het gebied van woningbouw, wonen en zorg, centrumontwikkelingen en herbestemming. Onze drijfveer is om binnen een bepaalde context samen op zoek te gaan naar het meest optimale ontwerp. Aan deze boeiende zoektocht beleven wij ongelooflijk veel plezier. De liefde voor het vak is te zien in onze projecten. Zo proberen wij de wereld een stukje mooier te maken.

Architectuur

Onze architectuur laat zich niet in een paar woorden samenvatten. Elk project heeft een eigen karakter, passend bij de plek, de opdrachtgever en gebruikers. Wij zoeken naar de optimale synergie tussen alle planaspecten. Onze architectuur is niet te typeren als modern of klassiek, maar passend binnen de opgave. Wij kijken zorgvuldig naar de toekomstige gebruikers van onze projecten. Hoe kunnen we ze een optimale (woon-)beleving geven. Dit gaat enerzijds over bijvoorbeeld sfeer, veiligheid en geborgenheid, anderzijds kijken we naar praktisch gebruik. Zijn ruimtes goed in te richten, liggen functies logisch ten opzichte van elkaar en zijn deze door een mindervalide te gebruiken. Wij besteden in onze projecten aandacht aan de relatie tussen binnen en buiten. Uitzicht en daglicht zijn essentieel voor het welbevinden van mensen. We doen dit door gebouwen te ontwerpen in directe relatie met hun omgeving. Daarbij zoeken wij naar zachte overgangen tussen het gebouw en haar omgeving.

Virtual Reality en BIM

Het ontwerpen voor mensen doen wij met behulp van de nieuwste technologieën. Door de exponentiële ontwikkelingen in virtual reality (VR) technologie zien wij nieuwe mogelijkheden om deze technologie te gebruiken om gegevens te analyseren, te verkennen en te presenteren. Deze nieuwe hulpprogramma’s zullen een grote vooruitgang betekenen in de begrijpelijkheid van de gebouwde omgeving, omdat ze ons in staat stellen problemen in het ontwerp op te lossen voordat deze is gerealiseerd en de gebruiker het ontwerp te laten ervaren op een manier zoals hij dat nog nooit heeft gedaan. In VR kunnen wij ingewikkelde, realistische situaties en contexten simuleren. Wij kunnen gebruikers in een laboratorium setting plaatsen, maar waar zij de stedelijke omgeving die zijn zien ook werkelijk ervaren alsof het echt gebouwd is. Door deze manier van ontwerpend onderzoeken kunnen wij de toekomst verkennen. Niet door in beeld te brengen hoe de toekomst eruit ziet, maar door de mogelijke richtingen voor de toekomst te onderzoeken.

BIM

Daarnaast modelleren wij al onze projecten in 3D. Aanvullend daarop kunnen we, indien gewenst, samenwerken in een BIM-structuur met een bijbehorend protocol van een uitvoerende partij.

Fouten kunnen in een vroeg stadium eenvoudig worden gedetecteerd en faalkosten worden beperkt. Het model kan de gehele levenscyclus van een gebouw mee gaan. Vanuit het BIM-model is een grote verscheidenheid aan informatie te genereren die bruikbaar is tijdens de ontwerp- en bouwfase, maar tevens tijdens het latere gebouwbeheer.

Wij zetten vol enthousiasme het bureau voort en hopen samen met u nog vele mooie plannen te realiseren.