Gastdocent Faculteit Bouwkunde TU Delft

Aankomend semester gaat onze collega Sven Volkers aan de slag als gastdocent bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij gaat 14 studenten van de afstudeerstudio ‘Housing’ begeleiden bij het gebruik van Virtual Reality in het ontwerpproces.

In de Research Tutorial gaan de studenten ontwerpend onderzoek doen met behulp van VR waarbij de stad op ooghoogte een centrale rol gaat spelen. Ontwerpend onderzoek wordt gebruikt als methode van kennisontwikkeling en – vergaring. Hierbij gaat het om exploraties waarin actief ontwerpopties en hun consequenties, bedoeld en onbedoeld, worden verkend. Ontwerpend onderzoek is dus verkennend van aard en richt zich op een mogelijke toekomst.

Met dit onderzoek wordt de student uitgedaagd 2 verschillende aspecten te onderzoeken en toetsen:

  1. De rol van VR in het ontwerpproces: De aandachtspunten in het ontwerp vroegtijdig adresseren door zelf door de VR-omgeving te lopen en door alternatieve ontwerpingrepen te ontwikkelen. Door de verschillende alternatieven te onderzoeken en zelf met een ontwerp te komen die leidt tot de beste straatbeleving.
  2. De criteria van de Stad op Ooghoogte: Op basis van de scenario’s afleiden welke ruimtelijke en/of sociale aspecten het meest bijdragen aan een prettige beleving van de publieke ruimten, zowel vanuit het oogpunt van ontwerpers als van andere betrokkenen (bv. bewoners).